Cheif Editor:Ghulam Murtaza Sadiq

Bhakkar

Cell No:     +92 333 684 3224

Office Ph: +92 453 515670

Fax:            +92 453 512670

Office Address:Daily Thal Times Bhakkar Khanser Chock Near D.C.O House Bhakkar

Email:murtazabkr@gmail.com